Ansatte

Styrer

80% Pedagogisk leder.

80 % Pedagogisk leder

Barne- og ungdomsarbeider 80%

Barne- og ungdomsarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Olga Kletthammer

Barne- og ungdomsarbeider 80% 

Starta i barnehagen i august 2005. Jobber mandag, onsdag, torsdag, fredag