Satsningsområder

22/01/2009

Friluftsliv

Hovedmål: Gi barna gode naturopplevelser

Gode naturopplevelser kan vi få i all slags vær om vi bare kler oss etter forholdene. Vi kan gjøre mange av de såkalte inneaktivitetene “utomhus”. Fosnaheim naturbarnehage har et inspirerende utemiljø rett utafor døra. Både her og på lavvoplassen kan barna få gode motoriske ferdigheter. De klatrer, kryper, balanserer og går på ski, de snekrer, spikker, maler og syr…

Barna oppøver fantasien gjennom å la naturen være leker og lekeapparat. Det blir mindre støy og færre konflikter med frisk luft og større rom. Barna får oppøvd evnen til å sanse (se, høre, føle, lukte og smake). De får kjenne hvordan sola varmer, hvordan regn og snø kiler mot ansiktet, og hvordan vinden rusker i klær og trær. Gjennom å være i naturen får de kjennskap til en del planter og dyr. De samler blader, bær og nøtter, finner skogsnegler og maur i skogbunnen, skjell og sjøstjerner ved tur til fjæra. I vår egen kjøkkenhage bor meitemarker og andre smådyr.

Hver lavvodag avsluttes med eventyrstund i lavvoen. Vi har opplevd mange gode fortellerstunder rundt bålet, og eventyret er blitt en naturlig del av vårt friluftsliv. Å bruke lavvoen som rom for eventyret skaper en særegen stemning for det å lytte, og for selv å få lyst til å fortelle.

Vi mener at det ligger mange, mange gode utviklingsmuligheter i det å være ute! Gjennom å arbeide mot, og i, hovedmålet vårt om å gi barna gode naturopplevelser, tror vi også at barna vil bli glade i naturen og at de vil få et ønske om å verne om den.

Nøst, Folkehøgskolens gård

Hovedmål: Å bli trygg på og glad i dyr.

Å bli trygg på dyr lærer barn ( og voksne ) gjennom å være sammen med dem. Gjennom å være sammen med dyr så får en muligheter til å bli glad i dem. Barna blir kjent med hvordan de forskjellige dyra er, og med hvordan vi må være sammen med dyra for at de skal ha det bra! Å være i et godt samspill med naturen vil også si å være god mot dyr og få kjennskap til det som vokser og gror, for eksempel når vi sår og når vi høster.

På Nøst får barna kjennskap til hva som skjer på en gård, noe som ikke lenger er selvfølgeligheter for alle. Vi synes det er viktig at barna kan få med seg disse verdiene for lettere å se sammenhenger i naturen.

Mye god rollelek blir også til i møte med dette miljøet. Barna får “være” både hest, gris, høne og ku. Vi ser at barna trives!

Det å bli trygg på og glad i dyr er holdningsskapende, også for hvordan vi mennesker er mot hverandre.

Sosial kompetanse

Barnas sosiale utvikling er viktig for at de skal bli glade og harmoniske barn. Sosial kompetanse handler om å mestre samspill med andre! Det omfatter: oppfatninger, vurderinger og handlinger som setter barn i stand til å lykkes i sine sosiale samhandlinger. Sosial kompetanse gjør barna i stand til blant annet å ta initiativ, fortsette, tilpasse seg, endre og avslutte samhandling etter som situasjonen tilsier det.

For å fremme barns sosiale utvikling vil vi vektlegge:

  • Å gi oppmerksomhet mot positive handlinger barn imellom, som har til hensikt å støtte, hjelpe eller være til nytte for andre (prososial atferd).

  • Jevnlige samlingsstunder som har tema sosial kompetanse. Da vil vi dramatisere, samtale om ulike situasjoner barn imellom.

  • Lek. Barns lek og vennskap er ikke bare noe ungene setter pris på, men det gir dem sosialiseringserfaringer som ingen annen relasjon kan gi.

  • Aktive voksne som er en ressurs til god lek og gir reaksjoner på gode og dårlige handlinger.