236797 sidevisninger

Ansatte

Styrer

80% Pedagogisk leder.

80 % Pedagogisk leder

Barne- og ungdomsarbeider 80%

Barne- og ungdomsarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Barnegruppa 2017/2018

25/08/2017

6  femåringer (Naturkamerater) 2 gutter og 4 jenter.
8 fireåringer, 4 gutter og 4 jenter.
2 treåringer, 2 jenter.
6 toåringer, 3 gutter og 3 jenter.
22 barn tilsammen. 

Miljøfyrtårn

11/04/2016

Hei alle sammen!
Fra i dag av kan vi i Fosnaheim kalle oss et miljøfyrtårn. Vi har ferdig sertifiseringen og er dermed godkjent som miljøfyrtårn.
Gratulere til alle ansatte, foreldre og barn.
Jens Ola 

Historikk

03/12/2014

Fosnaheim Naturbarnehage ble opprettet i 1979 av daværende folkehøgskolelærer Hans Petter Hansen. Tanken bak stiftelsen var å hjelpe på barnehagedekningen i bygda, og barnehagen ble opprettet som en linje ved folkehøgskolen. Vi kan fortsatt ha valgfagselever fra folkehøgskolen, selv om barnehagelinjen nå er opphørt. Vi har fortsatt et godt samarbeid med folkehøgskolen, og vi er på gårdsbesøk på Nøst både høst og vår. Barnehagen leide lokaler av folkehøgskolen inntil 1986, da vi bygde eget hus.
Fosnaheim Naturbarnehage eies av Fosnaheim Barnehagelag som er et privat lag hvor enhver kan bli medlem. Alle foreldre oppfordres til medlemskap da man får stemmerett på årsmøte.
Barnehagen har 24 plasser for barn fra 2 – 6 år.
Vår visjon er:
FOSNAHEIM NATURBARNEHAGE
- FRI OG FRAMSYNT -
LYKKELIGE BARN I NATURLIGE OMGIVELSER

Page Title
Page Title

Dokumenter du kan laste ned