Lavvoplassen - læring i naturen

26/08/2016

I Fosnaheim Naturbarnehage prioriterer vi uteaktiviteter høyt. Vi har et fantastisk område like ovenfor barnehagen som vi bruker mye alle årstider.

Her har vi en gapahuk med tilhørende grue og et lite hus med ovn inni.
Klatretre, "bukkene bruse-bru, og slengdisse er noen av aktivitetene barna boltrer seg i.

Arbeidet som er gjort på lavvoplassen er det foreldregruppa som har æren for. Dugnadsånden i Fosnaheim er stor, og vi har fått et uteområde som vi er veldig stolte av. Ungene liker seg godt her både sommer som vinter. 

Ferdsel i naturlige omgivelser er positivt for barns utvikling. Koordinering og ballanse er viktig. Erfaring vi sitter inne med tilsier at barn som sliter med dette, viser stor utvikling når de ferdes i "ulendt terreng".