Rammeplan

23/11/2011

Målet med en rammeplan er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til dere foreldre, eiere og tilsynsmyndighetene.
HER KAN DU SE INNHOLDET I RAMMEPLANEN FOR BARNEHAGER:
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rammeplan_2011/KD_bokmal_Rammeplan_2011_web.pdf