Tradisjoner

17/12/2009

I Fosnaheim har vi mange ulike tradisjoner. Dette gjelder både regelmessige aktiviteter i ukeplaner og andre rettet mot årstider eller høytider.

Skidag - Vi arrangerer ski- / akedag hvert år på etterjulsvinteren med ulike aktiviteter og utfordringer.

Karneval -  I slutten av februar kler vi oss ut og feirer karneval med sambamusikk og katta i sekken.

Turdager - Vi i Fosnaheim Naturbarnehage legger stor vekt på friluftsliv og drar ofte på turer alle årstider. Da bruker vi både lavvoplassen, nærmiljøet eller vi reiser et stykke for å komme oss litt bort fra barnehagen å få litt nye impulser.

Nøst - Hver vår og høst drar vi på jevnlige besøk på Fosen Folkehøgskole sin gård. På våren får vi bla være med på å så og plante ut grønnsaker. På høsten får vi være med på å høste dette, og ser på hvilke muligheter vi har med råvarene. Vi får også være med på å mate dyra og plukke egg og andre aktiviteter som passer for oss.

Snekkering - Vi er så heldige å ha hammere, sager og spikkekniver i barnehagen. Disse er i flittig bruk i sommerhalvåret.

Lucia 13.desember går vi Luciatog på Fosen Folkehøgskole.

Lyktefest - I november har vi hvert år en lyktefest. Da lager vi våre egne lykter og pynter stien opp til lavvoen med lykter. På kvelden etter at det er mørkt tar vi med foreldre, søsken og andre vi vil ha med oss og har en lyktefest med lesing av sagnet om Munken Martin før vi går opp stien til lavvoplassen mens vi synger lyktesanger.

Grøtfest - Vi arrangerer grøtfest på Nøst i adventstida. Da blir vi hentet med hest og vogn / slede av elever ved folkehøgskolen og vi koser oss med grøt på låven når vi kommer fram. Vi setter fram grøt til fjøsnissen, men vi får aldri sett ham skikkelig - bare så vidt lua hans.

Julefrokost - Foreldre og søsken blir invitert på julefrokost like før jul.

Julegudstjeneste - En frivillig julegudstjeneste.

Adventshage - Vi samles i salen på Fosen Folkehøgskole for en stille stund. Alle barna setter hvert sitt tente lys inn i en stor spiral på gulvet laget av granbar. Mørkt i rommet med lav stemningsfull julemusikk gjør stunden til en høytidsstund. Elever fra folkehøgskolen får også sette ut lys i sirkelen.