Ansatte

Styrer

80% Pedagogisk leder.

80 % Pedagogisk leder

Barne- og ungdomsarbeider 80%

Barne- og ungdomsarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Dokumenter
DOKUMENTER TIL NEDLASTNING

Budsjett18
( 15 KB )

Regnskap 2017
( 15 KB )

Årsmelding2017
( 18 KB )

Plan for skolestartere
( 39 KB )

Årsplan
( 67 KB )

Regnskap2016
( 17 KB )

Årsmelding
( 17 KB )

Sakliste til årsmøte
( 15 KB )

Årsplan
( 67 KB )

Selskapsvedtekter for barnehagelaget.
( 213 KB )

Vedtekter for fosnaheim
( 210 KB )

Årsmelding2015
( 16 KB )

Budsjett 2016
( 16 KB )

Regnskap
( 17 KB )