Ansatte

Styrer

80% Pedagogisk leder.

80 % Pedagogisk leder

Barne- og ungdomsarbeider 80%

Barne- og ungdomsarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Marit Stoum

80% Pedagogisk leder. 

Ble ferdig utdannet førskolelærer med vekt på natur- og uteaktiviteter i 2006. Har videreutdanning i Pedagogisk utviklingsarbeid i bhg.