Ansatte

Styrer

80% Pedagogisk leder.

80 % Pedagogisk leder

Barne- og ungdomsarbeider 80%

Barne- og ungdomsarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Liv Langsæter

80 % Pedagogisk leder 

Hilde er vikar i 80% stilling.