Ansatte

Styrer

80% Pedagogisk leder.

80 % Pedagogisk leder

Barne- og ungdomsarbeider 80%

Barne- og ungdomsarbeider

Barne og ungdomsarbeider

Liv Langsæter

Barne og ungdomsarbeider 

Starta i barnehagen høsten 1991. Har permisjon nå.